Προμήθεια λοιπου υλικού ΑΕ 209/31-03-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπου υλικού ΑΕ 209/31-03-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 125W - 15000lm - 4000K ΤΕΜ:15
2.ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 80W - 10000lm 4000K ΤΕΜ:7
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-04-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 209/2023
ΑΔΑ 96ΒΩΟΡ1Π-0ΚΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-04-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear