Προμήθεια λοιπου υλικου ΑΕ 185/27-03-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπου υλικου ΑΕ 185/27-03-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΤΥΠΟΥ ΚARCHER HΛΕΚΤΡIKH ΣΚΟΥΠΑ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ T 11/1 HEPA 14 ΤΕΜ:1
2. Σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα, 10 ΤΕΜ ΤΥΠΟΥ ΚARCHER HΛΕΚΤΡIKH ΣΚΟΥΠΑ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ T 11/1 HEPA 14 ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 185/2023
ΑΔΑ ΨΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear