Προμήθεια λοιπού Υλικού ΑΕ 179/29-03-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού Υλικού ΑΕ 179/29-03-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΤΕΜ:20
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 179/2022
ΑΔΑ Ω2ΧΙΟΡ1Π-ΗΜ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear