Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 177/28-03-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 177/28-03-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΑΒ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΌ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 28425/ ΑΡ. ΟΙΚ.Φ.Α. 9.2 ( ΦΕΚ 2604/Β/2008 ) αρθρο 8 παράγραφος 1α
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 177/2022
ΑΔΑ Ω53ΤΟΡ1Π-8ΗΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear