Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 174/15-03-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 174/15-03-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Vileda® UltraSpeed Mini σύστημα σφουγγαρίσματος με κουβά 10L ΤΕΜ:2
2.ANΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΓΙΑ Vileda® UltraSpeed Mini σύστημα σφουγγαρίσματος ΤΕΜ:2
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 174/2023
ΑΔΑ ΩΜ3ΛΟΡ1Π-0ΨΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear