Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 170 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 170

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 170
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 170/2020
ΑΔΑ 63ΟΠΟΡ1Π-ΠΒΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-04-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear