Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 169 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 169

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 169
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 169/2020
ΑΔΑ Ω0ΕΝΟΡ1Π-4ΩΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-04-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear