Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 167 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 167

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 167
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 167/2020
ΑΔΑ ΨΔΤ7ΟΡ1Π-6ΤΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-04-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear