Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 166 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 166

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 166
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 166/2020
ΑΔΑ 9ΘΚ9ΟΡ1Π-ΘΗ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-04-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear