Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 164 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 164

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 164
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 164/2020
ΑΔΑ ΩΧΓ8ΟΡ1Π-ΖΟ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-04-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear