Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 149/16-03-22 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 149/16-03-22

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Gear, 18T
Τεμ: 1
2. Gear, 20T
Τεμ: 1
3. Gear, 18T
Τεμ: 1
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-04-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 149/2022
ΑΔΑ 634ΚΟΡ1Π-ΤΣΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear