Προμήθεια λοιπού υλικού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Τηλεφωνικό καλώδιο
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης 94 ΑΕ111/2021
ΑΔΑ 68ΨΨΟΡ1Π-ΩΑ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-05-2021 - Ωρα 11
Αρχείο PDF pdf
Bear