Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 14/11-01-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 14/11-01-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή COSMOTE 4G Wi-Fi Router - ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ τεμ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-01-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 14/2023
ΑΔΑ ΨΓΠ1ΟΡ1Π-0ΩΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-01-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear