Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 14/10-01-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 14/10-01-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ROLLER ΤΕΜ:1 Τιμή:64,48€
2.ROLLER ROLET ΤΕΜ:1 Τιμή:60,76 €
3.ROLLER, SPONGE ΤΕΜ:1 Τιμή:40,92 €
4.FIXING ROLLER SET ΤΕΜ:1 Τιμή:208,32 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-02-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 14/2022
ΑΔΑ 662ΧΟΡ1Π-ΜΗΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-03-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear