Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 131/23-02-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 131/23-02-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ 1000 ml (ΧΡΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) ΤΕΜ:100
2.πατάκι εισόδου μοκέτα με αντιολισθητικό υπόστρωμα (χρώμα μαύρο) 60cm X 80cm ΤΕΜ:10
3.πατακι εισόδου μοκέτα με αντιολισθητικό υπόστρωμα (χρώμα μαύρο) 40cm X 60cm ΤΕΜ:10
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 131/2023
ΑΔΑ 98ΦΒΟΡ1Π-ΥΡΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear