Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 131/03-02-2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 131/03-02-2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Χαρτί Φωτ/κό Α4 80γρ 500 φύλλων
Τεμ. 950
Χαρτί Φωτ/κό Α3 80γρ 500 φύλλων
Τεμ. 30
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-02-2021
Αριθμός Διακήρυξης 08/2021
ΑΔΑ 67ΝΖΟΡ1Π-Μ0Π
ΑΔΑΜ 21PROC008185813 2021-02-24
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear