Προμήθεια λοιπού υλικού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Καρέκλες τροχήλατες βαρέως τύπου
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-05-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 85/2020
ΑΔΑ Ψ6Θ6ΟΡ1Π-ΔΛ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-05-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear