Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 13/10-01-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού ΑΕ 13/10-01-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.DRUM UNIT RICOH AF 1022/3350 TEM:1 Πιθανή δαπάνη: 303,80 €
2.FEEDING ROLLER ΤΕΜ:3 Πιθανή δαπάνη :55,80 €
3. PAPER FEED ROLLER RC AF 700 OR ΤΕΜ:3 Πιθανή δαπάνη:52,08 €
4. ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΜ:1 Πιθανή δαπάνη:55,80 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-02-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 13/2022
ΑΔΑ 68ΔΟΟΡ1Π-ΝΚΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear