Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 125/21-02-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 125/21-02-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή TΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΜΠΟΣ ΤΡΙΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ LED SM50P, ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΤΕΜ:4
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-02-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 125/2023
ΑΔΑ ΨΕ7ΡΟΡ1Π-Ξ95
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear