Προμήθεια Λοιπού Υλικού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπού Υλικού

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια Λοιπού Υλικού
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 84/2020
ΑΔΑ 6ΙΩ1ΟΡ1Π-8ΜΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear