Προμήθεια Λοιπου Υλικού ΑΕ 12/10-01-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Λοιπου Υλικού ΑΕ 12/10-01-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ CANON IR-ADV6555i ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-02-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 12/2022
ΑΔΑ 62ΗΧΟΡ1Π-57Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear