Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 107/14-02-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού ΑΕ 107/14-02-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΌ PLEXI GLASS ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30x40cm ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 5ΜΜ ΤΕΜ:2
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-02-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 107/2023
ΑΔΑ 69ΟΞΟΡ1Π-5ΨΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear