ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Αριθμός Εντολής 28/15-03-2019
ΑΔΑ ΨΘΦ3ΟΡ1Π-3ΜΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear