Προμήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ OW30 ACEA C1 ή C2 B71 2312 για ασθ/ρα PEUGEOT δωρεάς Ι.Σ.Ν. παραρτήματος Λαμίας (Δ14/26-4-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ OW30 ACEA C1 ή C2 B71 2312 για ασθ/ρα PEUGEOT δωρεάς Ι.Σ.Ν. παραρτήματος Λαμίας (Δ14/26-4-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια 120 LT (συσκευασίες 4 ή 5lt) ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ OW30 ACEA C1 ή C2 B71 2312 για ασθ/ρα PEUGEOT δωρεάς Ι.Σ.Ν. παραρτήματος Λαμίας
Αριθμός Εντολής Δ14/26-04-2018
ΑΔΑ ΩΥΡΓΟΡ1Π-ΧΔΝ
ΑΔΑΜ 18PROC003002076
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear