Προμήθεια λιπαντικών και ανταλλακτικών για το ΚΗΟ 5270 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λιπαντικών και ανταλλακτικών για το ΚΗΟ 5270 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ-5270 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 206/2018
ΑΔΑ 6ΕΣΑΟΡ1Π-ΩΒΨ
ΑΔΑΜ 18PROC003664680
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-09-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear