Προμήθεια λιπαντικών και ανταλλακτικών για το ΚΗΟ 5270 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λιπαντικών και ανταλλακτικών για το ΚΗΟ 5270 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ - 5270 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER,
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 34/2019
ΑΔΑ 6ΘΞΤΟΡ1Π-4Δ6
ΑΔΑΜ 19PROC004885365
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-05-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear