Προμήθεια λιπαντικών και ανταλλακτικών για το ΚΗΟ 2013 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λιπαντικών και ανταλλακτικών για το ΚΗΟ 2013 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ - 2013 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 58/2019
ΑΔΑ ΨΠΦΜΟΡ1Π-Γ1Ω
ΑΔΑΜ 19PROC004908051
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-05-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear