Προμήθεια λιπαντικών και ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6448 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Καλύμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λιπαντικών και ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6448 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Καλύμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 6448 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ CITROEN JUMPER
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 64/2019
ΑΔΑ 6Γ9ΤΟΡ1Π-ΑΦΣ
ΑΔΑΜ 19PROC004990961
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-05-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear