Προμήθεια λιπαντικών και ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6420 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λιπαντικών και ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 6420 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 6420 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ ΜΑΡΚΑΣ CITROEN JUMPER
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 107/2019
ΑΔΑ 68ΕΓΟΡ1Π-19Α
ΑΔΑΜ 19PROC005118091
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-06-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear