Προμήθεια λιπαντικών και ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 5658 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Καλύμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λιπαντικών και ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 5658 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Καλύμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ - 5658 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW CADDY
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 63/2019
ΑΔΑ 6ΥΦ2ΟΡ1Π-8ΩΒ
ΑΔΑΜ 19PROC004982907
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-05-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear