Προμήθεια λιπαντικών και ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 3473 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Ικαρίας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λιπαντικών και ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 3473 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Ικαρίας

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 3473 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΙΚΑΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑΣ FIAT DUCATO
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 100/2019
ΑΔΑ 6ΖΕΥΟΡ1Π-ΚΛΛ
ΑΔΑΜ 19PROC004998522
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-06-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear