Προμήθεια λιπαντικών και ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1301 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λιπαντικών και ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1301 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1301 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 113/2018
ΑΔΑ ΨΨΕΥΟΡ1Π-Κ37
ΑΔΑΜ 18PROC003216219
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-06-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear