Προμήθεια λιπαντικών και ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1301 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λιπαντικών και ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1301 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-1301 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 205/2018
ΑΔΑ ΨΨΨ1ΟΡ1Π-25Φ
ΑΔΑΜ 18PROC003663706
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-09-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear