Προμήθεια λιπαντικών και ανταλλακτικών για το ΚΥ 3402 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λιπαντικών και ανταλλακτικών για το ΚΥ 3402 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ - 3402 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 57/2019
ΑΔΑ ΩΩΨ6ΟΡ1Π-ΘΤΤ
ΑΔΑΜ 19PROC004909690
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-05-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear