Προμήθεια λιπαντικών για όλα τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λιπαντικών για όλα τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 23/2018
ΑΔΑ 97ΙΘΟΡ1Π-ΠΞΛ
ΑΔΑΜ 18PROC003098608
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear