Προμήθεια λιπαντικών για το ΚΗΟ 3350 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λιπαντικών για το ΚΗΟ 3350 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗO-3350 ( FORD TRANSIT ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 141/2018
ΑΔΑ 7Υ4ΒΟΡ1Π-ΛΦΗ
ΑΔΑΜ 18PROC003253920
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-06-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear