Προμήθεια λιπαντικών για το ΚΗΙ 9997 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λιπαντικών για το ΚΗΙ 9997 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ – 9997 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ , ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 209/2017
ΑΔΑ ΨΒ3ΤΟΡ1Π-1ΚΓ
ΑΔΑΜ 17PROC002001104
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-10-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear