Προμήθεια λιπαντικών για το ΚΗΙ 9983 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λιπαντικών για το ΚΗΙ 9983 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ – 9983 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 101/2017
ΑΔΑ Ω7ΣΞΟΡ1Π-Α0Υ
ΑΔΑΜ 17PROC006138072
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-05-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear