Προμήθεια λιπαντικών για το ΚΗΙ 9983 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λιπαντικών για το ΚΗΙ 9983 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 9983 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Αριθμός Εντολής 209/09-10-2019
ΑΔΑ ΩΚΠ6ΟΡ1Π-8Ν4
ΑΔΑΜ 19PROC005700673
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear