Προμήθεια λιπαντικών για το ΚΗΗ 3930 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λιπαντικών για το ΚΗΗ 3930 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ KHH – 3930 ( MERCEDES SPRINTER 313 CDI ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 222/2017
ΑΔΑ ΩΨΦΒΟΡ1Π-Β47
ΑΔΑΜ 17PROC002074673
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear