Προμήθεια λιπαντικών για το ΚΗΙ 3498 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λιπαντικών για το ΚΗΙ 3498 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 3498 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 314
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 68/2018
ΑΔΑ ΨΛ6ΠΟΡ1Π-ΖΟΥ
ΑΔΑΜ 18PROC002939066
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-04-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear