Προμήθεια λιπαντικών για το ΚΗΙ 3473 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Ικαρίας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λιπαντικών για το ΚΗΙ 3473 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Ικαρίας

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 3473 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΙΚΑΡΙΑΣ , ΜΑΡΚΑΣ FIAT DUCATO
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 241/2017
ΑΔΑ 6ΛΖΜΟΡ1Π-0ΥΠ
ΑΔΑΜ 17PROC002231911
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-11-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear