Προμήθεια λιπαντικών για Ασθενοφόρα Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης μάρκας PEYGEOT – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λιπαντικών για Ασθενοφόρα Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης μάρκας PEYGEOT

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΗ -7559, ΚΗΗ – 7563 ΚΑΙ ΚΗΗ – 7779 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ PEUGEOT ΤΥΠΟΥ BOXER ΔΩΡΕΑΣ ΙΣΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 134/2018
ΑΔΑ 67Υ2ΟΡ1Π-ΛΒΧ
ΑΔΑΜ 18PROC003565720
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-08-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear