ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ PEUGEOT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ, δωρεάς Ι.Σ.Ν (Α.Δ. Δ15/10-4-19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ PEUGEOT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ, δωρεάς Ι.Σ.Ν (Α.Δ. Δ15/10-4-19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 150LT ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ PEUGEOT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ, δωρεάς Ι.Σ.Ν
Αριθμός Εντολής Δ15/10-04-2019
ΑΔΑ Ρ80ΕΟΡ1Π-ΛΜΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear