Προμήθεια λιπαντικών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λιπαντικών

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια λιπαντικών
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-03-2020
Αριθμός Διακήρυξης 37/2020
ΑΔΑ 6ΗΤΞΟΡ1Π-Δ9Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-04-2020 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear