ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ DIESEL ME DPF 229,51 ΠΕΝΤΕ ΛΙΤΡΩΝ(5LT) τεμ. 120
Αριθμός Εντολής 22/18-02-2020
ΑΔΑ Ψ3Ψ2ΟΡ1Π-ΚΨΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear