Προμήθεια λιοπού υλικού ΑΕ 367/27-06-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λιοπού υλικού ΑΕ 367/27-06-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.DRUM ΚΜ-1620 ΕΔΕΣΣΑΣ
ΤΕΜ 1
2. HEAT ROLLER
ΤΕΜ 1
3. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΠΌ ΚΑΣΕΤΑ
ΤΕΜ 1
4. ΠΛΑΚΕΤΑ
ΤΕΜ 1
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-08-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 367/2022
ΑΔΑ ΨΧΛ8ΟΡ1Π-8ΜΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-08-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear