ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΠΙΔΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΠΙΔΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΠΙΔΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 1270/15-06-2017
ΑΔΑ 6123ΟΡ1Π-ΜΦ3
ΑΔΑΜ 17PROC001653852
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear