ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 94/2019
ΑΔΑ 6ΝΡΩΟΡ1Π-ΩΑΜ
ΑΔΑΜ 19PROC004995042
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-06-2019 - Ωρα 14:00 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear