ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΔ. Β21/19-9-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΔ. Β21/19-9-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 200kg. ΛΕΥΚΟΥ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Β21/19-09-2018
ΑΔΑ ΩΞ9ΝΟΡ1Π-ΞΣΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear